Skip Navigation Links

اس ام اس افزار در راستای ارائه ی خدمات برتر اقدام به واگذاری سرخط های 10 رقمی و 11 رقمی با پیش شماره ی 5000 نموده است. کلیه ی نمایندگی های اس ام اس افزار می توانند در این طرح شرکت نمایند. جزئیات بیشتر در جداول زیر آمده است.

قیمت انواع سرخط های پیش شماره 5000

نوع سرخط تعداد خطوط 10 رقمی تعداد خطوط 11 رقمی تعداد خطوط 12 رقمی تعداد خطوط 13 رقمی تعداد خطوط 14 رقمی قیمت (ریال)
سرخط 10 رقمی 1 10 100 1000 10000 19،000،000
سرخط 11 رقمی 0 1 10 100 1000 15،000،000

لیست بسته های خطوط 14 رقمی پیش شماره 5000

نوع بسته قیمت (ریال)
بسته ی 100 تایی 2،500،000
بسته ی 500 تایی 7،000،000
بسته ی 1000 تایی 9،000،000

توجیه اقتصادی

در صورتی که شمار یک خط 10 رقمی به مبلغ 19،000،000 ریال خریداری نمایید، شما دارای 10000 خط 14 رقمی، 1000 خط 13 رقمی، 100 خط 12 رقمی، 10 خط 11 رقمی به همراه یک خط 10 رقمی خود خواهید شد که تعداد کل خطوط شما برابر با 11111 عدد می باشد. در صورتی که در بدترین حالت هر خط را تنها به مبلغ 4000 تومان به فروش برسانید، سود حاصل از فروش کل خطوط بالغ بر 444،440،000 ریال می باشد.