Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
آرزو
پيدا کردن يک هدف روشن و بزرگ، نخستين کاميابي است که برانگيزانندهي فرد و به آرزو درآورندهي وي در آفرينش راهها و راهکارها ميباشد. استيو چندلر
دستيابي به آرمانها، بدون تلاش و جنبش، به هيچ جا جز خواب و گمان راه نخواهد يافت. ناتانيل براندن
ترس ها را به کنار بگذاريد تا درس دليري را بياموزيد وزندگي تان را به گونه اي که آرزو داريد، بيافرينيد. شري کارتر اسکات
آگاهي، نخستين گام براي فراهم آوردن زمينه ي دگرگوني هايي است که آرزو داريد در خودتان به وجود آوريد. شري کارتراسکات
هر بار که از کُنه قلب و با تمام وجود، آرزو و خواست خود را با خدا در ميان گذاشته و هيچ شک و ترديدي در اين باره نداشته باشيم، به مراد دل خود مي رسيم. ساندرا راجرز
هر آرزو و هدفي که داشته باشيد، ممکن است از راههايي که فراتر از مرز انگاره ي شما است به حقيقت تبديل شوند. دايانا رابينسون
چهها بنا به خواست و آرزوي شما، بزرگ ميشوند و شکل ميگيرند. ليدي برد جانسون
آنان که آرزو دارند ميان افراد نادان، خردمند به نظر برسند، ميان خردمندان، نادان به نظر ميرسند.کوئينتيليان
چه شکوهي دارد اين جهان، در چشم کسي که با دلي آرزومند در زير آسمان پر جبروت و درخشان به پيش مي رود. هنري وادزورث لانگفلو
همواره خواستهها و نيازهاي خود را با کمک خواستن از ديگران و گردآوري دانستهها و دادههاي بيشتري بخواهيد، نه با محاکمه و بازخواست کردن ديگران. آنتوني رابينز
يک شخص نبايد اميد و آرزوهايش را از دست بدهد. آنها مشوق ها و برانگيزاننده هاي نيرومندي براي آفرينش، عشق ورزيدن و زندگي پر شور و درازمدت هستند. الکساندر بو گومولتز
نرسيدن به آرزوها دردناك است، ولي رسيدن به آرزوها هم مي تواند به همان اندازه دردناك باشد؛ زيرا همه چيز گذرا است. بيل
زندگي بر آن است تا به انديشه هاي ما پاسخ شايسته اي بدهد و اميد و آرزوهاي ما را برآورده سازد. ريچارد ديويس
انرژي مورد نياز براي برنامه ريزي يک هدف، برابر است با انرژي مورد نياز براي آرزوي آن. زيگ زيگلار
آرزوهاي مثبت، نيک بختي و آرزوهاي منفي، سنگدلي است. توماس کارلايل
آرزويي که سبب آشفتگي ديگران شود، آرزو نيست، هوس است. فرانسيسکو گويا
آنان که خرسندي بيشتري دارند، آرزوي کمتري دارند.آنتوان دوسنت اگزوپري
از دست دادن اميدي پوچ و آرزويي دست نايافتني، خود، کاميابي و پيشرفت بزرگي است. ويليام شکسپير
انسان به گونهاي آفريده شده که هر گاه آتش آرزومندي به جانش بيفتد، ناممکن ها ناپديد مي شوند. جين دلافانتين
اگر بنا بود همه ي آرزوها برآورده شود، دنيا به شکل ديگري در مي آمد. آرتور ميلر
هرگاه روح انسان، آرزومند تجربهاي است، تصويري از آن را پيش روي شخص ميافکند و به درون تصوير ميخزد. مايستراکهارت
همه ي آرزوها دست يافتني نيست، ولي اين مسئله نبايد ما را از تلاش و کوشش بازدارد. موريس راول
وقتي که انسان با تمام وجود چيزي را آرزو مي کند، به روح جهان نزديکتر است و روح جهان، نيرويي همواره مثبت است. پائولو کوئيلو
آرزوها، زاده ي تصادف نيستند؛ آنها از راه عادت در انسان تکوين مي يابند. اريک نيوتن
آرزوهاي هر کس نتيجه ي تجربه هاي زندگي او است. اريک نيوتن
آرزوي خود را از کُنه قلب بخواهيد. جک کانفيلد
بشر به اميد زنده است و اميد همان آرزو است. آندره موروا
آرزوهاي بشر پايان ناپذير است. هرگاه به آرزويي رسيد، آرزوي ديگري دارد. ايمانوئل کانت
آن که آرزوي سروري دارد، بايد هنر بسيار داشته باشد. بزرگمهر
هيچ گاه از داشتن دشمن نترس، بلکه از انجام ندادن درست آرمانهاي خويش بترس. اُرد بزرگ
هر آرزويي بدون پژوهش و تلاش به سرانجام نخواهد رسيد. اُرد بزرگ
پيش نياز رسيدن به دليري و بي باکي، يافتن آرمان و خواسته اي روشن است. ارد بزرگ
اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بيچاره ترين موجود روي زمين است. ايمانوئل کانت
برنامه ريزي، يعني تشخيص اين مطلب که بزرگترين استعدادها و آرزوها بايد مسير درست خود را پيدا کنند. آنتوني رابينز
آفت خوش بختي، آرزوهاي دور و دراز است. راك لو
براي همه آرزوي خير کنيد، چرا که خودتان هم جزيي از همه هستيد. مارك اورول
کسي که آرزوهاي خود را رها کند مرگ خود را آغاز کرده است. هربرت
موفقيت در آرزوها، نسبت مستقيم با قدرت اراده ي ما دارد. ديل کارنگي
راي انجام کاري به حقيقت درست، از آرزوي خويش دست بکشيد و خود را آماده کنيد تا عضو يک تيم شويد. جان ماکسول
رؤياهاي کوچک را آرزو نکن؛ زيرا براي تکان دادن قلبت به اندازه ي کافي قدرت ندارند. گوت
هيچ عاملي همچون رؤيا آينده ساز نيست؛ آرزوهاي امروز حقايق فردايند. ويکتور هوگو
از انديشه ها و آرزوهاي ديگران براي موفقيت خود، ياري بگيريد. پاندر
به آرزوهاي خود ايمان بياوريد و به گونه اي به آنها بينديشيد که گويي به زودي رخ مي دهند. ارد بزرگ
تنها آرمانهاي بزرگ است که به ما بينشي فرا دنيوي مي دهد. ارد بزرگ
هنگامي که آرزوي چيزي را داريد، سراسر کيهان همدست مي شوند تا بتوانيد اين آرزو را تحقق بخشيد. پائولو کوئيلو
انسان هميشه خواهان دگرگوني و تحول است، اما همزمان، سکون و ثبوت را آرزو مي کند. پائولو کوئيلو
دل در آرزوي آنچه دسترسي بدان امکان پذيز نيست نبايد بست، به اين دليل که مايه رنج تن و بلاي جان است. بزرگمهر
تنها آرام بخشِ آرزوهاي طلايي دو چيز است: صبر و اميد. الکساندر دوما
همه آرزوها از نياز سرچشمه مي گيرد، يعني از کمبودها و رنجها. آرتور شوپنهاور
هرچه کمتر آرزو داشته باشيد محروميت هاي شما کمتر است. پلوتارخ
هر تغيير و تحولي که براي جهان آرزو مي کني، در وجود خودت ايجاد کن! ماهاتما گاندي
وقتي با دوستان به سر مي بريم ديگر آرزويي نداريم. لابروير
دست طبيعت، اميدهاي انسان را در هيچ حدود و ثغوري دربند نکرده است و آرزوهاي بشري هرگز حدي نمي شناسند. کندورسه
اميد و آرزو آخرين چيزي است که دست از گريبان بشر برمي دارد. ژان ژاك روسو
آرزوي هر شخصي هدايت او را به عهده دارد. جورج هربرت
رمز سعادت در انجام آرزوها نيست، بلکه در آرزو براي انجام چيزهايي است که بايد صورت گيرد. جيمز.ام باري
قدرت تسلط بر احساسات، تصورات و آرزوهاي خويش از بزرگترين قدرتهايي است که هر فرد بايد در خود به وجود بياورد. دکترماکارنکو
آرمان ما نبايد موجب نابودي ديگران شود. آرماني ارزشمند است که بهروزي ما و ديگران را در پي داشته باشد. ارد بزرگ
ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است که آرزوي به دست آوردنش را دارد. جبران خليل جبران
دل من پيوسته آرزوي پرواز دارد، نه براي آنکه به سوي آسمان رود، بلکه تا از دست خويش بگريزد. گوته
آينده متعلق به کساني است که در آرزوي آن هستند و به آن ايمان دارند. مصطفي کمال پاشا
آرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود که همه انسانها برابرند. مارتين لوترکينگ
هيچ مي داني فرصتي که از آن بهره نمي گيري، آرزوي ديگران است؟! جک لندن
شهامت رهبران بزرگ در تخقق آرمانشان زاييده شوق و علاقه آنهاست نه پست و مقام شان. جان ماکسول
کسي که پا را از مرز زندگي عادي فراتر مي نهد، آرزويي بزرگ در دل دارد. جان ماکسول
آرمان را نمي توان قرض گرفت، خريد يا گدايي کرد، بلکه بايد از درون انسان بجوشد و بالا بيابد. جان ماکسول
گذشت زمان آدمي را پير نمي کند، بلکه ترك آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را پير و افتاده مي سازد. دوگلاس مک آرتور
بدون داشتن يک آرزو، هيچ تغييري به وجود نمي آيد. کارل سند برگ
سعادت در اين است که انسان دنيا را همان طور که آرزو مي کند ببيند. کورنور
اگر مي خواهي خوشبخت باشي، جز آنچه برايت مهياست آرزو مکن. لارشفو کولد
سيب ديده هميشه درهاي روياهايش کوچک و کوچکتر مي شود، مگر با اميد که شرايط ما را دگرگون مي سازد. اُرد بزرگ
آدمهاي آرمانگرا زماني که به نادرست بودن آرزويي پي مي برند، براي ادامه آن پافشاري نمي کنند. اُرد بزرگ
آرزو کردن شرط نيست، شرط تحقق آرزو است.لئوناردو داوينچي
زياد زيستن کمابيش آرزوي همه است، اما خوب زيستن آرمان يک عده معدود.(ج.هيوز)
اگر براي رسيدن به خواهشها و آرزوهاي خود زورگويي پيشه کنيم، پس از چندي کساني را در برابرمان خواهيم ديد که ديگر زورمان به آنها نمي رسد. اُرد بزرگ