Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
امام حسن عسکري (ع)
امـام عسکـري گرديده مسموم به شهر سامره جان داده مظلوم به عالم شرح مظلوميت او زعمر کوتهش گرديده معلوم ببار اي اشک امشب درعـزايش که رفت از اين جهان با قلب مغموم شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
آه اي جگرت سـوخته از سـوز نهاني دادنـد تــو را زهـر در ايـام جـواني جان شـد به لبت از ستم دشمن جاني شد کار محبـان زغمت مرثيه‌خـواني شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
اي در جگـر شيعه شررهاي غم تو اي ارث تـو از مادر تو عمر کم تو با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
در عزاي امام عسکري آيد زناي اهل دل صد فغان همراه با شور و نوا يابن الحسن آب شد شمع وجودش زآتش زهر ستم خاک غم بر سر کنم زين ماجرا يابن الحسن شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
امام عسكرى از دارفانى ديده بسته گرد ماتم بر رخ امام مهدى نشسته گشته سامرا دوباره وداى غم بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
مثل اجدات شدي مسموم از زهر جفا شد عزادار تو زهرا و علي و مصطفي شهر سر من را در ماتمت شد کربلا مهديت پوشيده بر تن جامه ي نيلوفري شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
اي سراپا روح قرآن اي وجودت جان پاک آخر از زهر جفا گرديده قلبت چاک چاک پيکر نورانيت شد در جواني زير خاک اي جمالت مصطفايي اي جلالت حيدري شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
اي که در سن جواني مثل گل پرپر شدي کشته ي راه خدا و دين پيغمبر شدي با وجود شيعيان بي ياور و بي ياور شدي بر سرت آمد بلاها با تمام سروري شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
ديده گريان نشود روز جزا در محشر هر که گريان به جهان بهر عزاي تو بود شهادت امام عسکري (ع) تسليت باد
مولاي غايب غريبم! سرسلامت باد ما را در غم باباي شهيدت پذيرا باش؛ اي غمگين‏ترين شيعه در عصر غيبت!
در جواني رفت از دنيا امام عسکري شد کوير دل از اين غم شعله زا يابن الحسن اين مصيبت را زسوز سينه و با اشک و آه تسليت گوئيم امشب بر شما يابن الحسن شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
پدري در دم مرگ است و به بالين پسرش پسري اشک فشان است به حال پدرش پدري جام شهادت به لبش بوسه زده پسري سوخته از داغ مصيبت جگرش شهادت امام عسکري(ع) و نشستن گرد يتيمي بر چهره امام زمان(ع) تسليت باد
شد عزاي باب مظلومت بيا يابن الحسن جان به قربان تو اي صاحب عزا يابن الحسن امام عسکري مسموم شد از زهر بيداد و ستم کز غمش سوزد دل اهل ولا يا بن الحسن شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
اى نخل رياض علوى برگ و برت سوخت از آتش بيداد ز پا تا به سرت سوخت اى يازدهم اختر پر نور ولايت خورشيد ز هجر رخ همچون قمرت سوخت شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
در دل صحراى غم ها و به دشت سرخ عشق لاله سان شد قلب ما خونين ز داغ عسكرى بس كه اندوه فراوان ديد از جور خسان شد لبالب از مى غم ها اياغ عسكرى شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
اى پاره قلب نبى و زاده زهرا از آتش زهر ستم و كين جگرت سوخت از داغ جهان سوزِ تو در دشت محبّت چون لاله سوزان دل مهدى پسرت سوخت شهادت امام عسکري(ع) و نشستن گرد يتيمي بر چهره امام زمان(ع) تسليت باد
مى زند آتش به قلبم سوز داغ عسكرى گيرد امشب اشك من هر دم سراغ عسكرى شد به سن كودكى فرزند دلبندش يتيم گشت دُرّ اشك مهدى چلچراغ عسكرى شهادت امام عسکري(ع) و نشستن گرد يتيمي بر چهره امام زمان(ع) تسليت باد
واي از نگاه آقامون با اون چشاي خسته تو سامرا به ضريحِ بي گنبد و گلدسته ما هم از اين غربت و غم آقا به سوز و سازيم برا بقيع و سامرا يه روز حرم مي‌سازيم شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
آمده بالين بابا گوهرِ درّدانه‌اي بر سر و سينه زند در كنج غربت خانه‌اي سوخته بال و پرش از غم وليكن ناتوان دور شمعِ عسکري پر مي‌زند پروانه‌اي شهادت امام عسکري(ع) و نشستن گرد يتيمي بر چهره امام زمان(ع) تسليت باد
اي يازدهم امام شيعه اي مفتخر از تو نامِ شيعه بر سامره و حريمِ پاكت بر مهدي تو سلامِ شيعه شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
هشدار که ماتم عظيم است امروز دلها همه با غصه نديم است امروز بر صاحب عصر تسليت بايد داد کان درّ گرانمايه يتيم است امروز شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
امروز عسکري به جهان ديده بسته است قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است آن حجت خداي، ز بيداد معتمد پيوند زندگاني اش از هم گسسته است شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
داغ امام عسکري دلها را شکستـه در ماتم باباي خود مهدي نشسته گرد مصيبت چهره ي عالم گرفته زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
شيعيان بر سر زنيد، شد عزاي ديگري کشته ي زهر جفا شد امام عسکري از جفاي معتمد، پر زخون دل ها شده در عزاي عسکري، سامره غوغا شده شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
فاطمه امشب به سامرّا عزا برپا کند ديده را ياد امام عسکري دريا کند اي خوش آن چشمي که امشب با امام عصر خود خون دل جاري به رخ در مرگ آن مولا کند شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
امشب که زمين و آسمان مي گريد از ماتم عسکري جهان مي گريد جا دارد اگر شيعه خون گريه کند چون مهدي صاحب الزمان مي گريد سالروز پرپر شدن يازدهمين گل بوستان امامت و ولايت، تسليت باد
از زهر کينه کشتند امام عسگري را از نو خزان نمودند، گلزار حيدري را شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
شيعيان بر سر زنيد شد عزاي ديگري کشته زهر جفا شد، امام حسن عسگري شهادت امام حسن عسکري(ع) تسليت باد
شهادت يازدهمين امام شيعيان و نشستن گرد يتيمي بر چهره ي مولايمان صاحب الزمان(ع) تسليت باد
شهادت، عشق است. در شهادت امام حسن عسکري(ع)، فرزند غايبش را سر سلامت بگوييد و باران اشکتان را در بي‏شکيبي انتظار، بهانه سازيد.