Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
دهه فجر
سالگرد انقلاب آمد پديد انقلابي چون سپيده پرنويد فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق دهه شكوهمند فجر مبارك باد
در خلال ده شب از بهمن، برون صدهزاران فجر آمد، گونه‏گون مهر روشن بر سياهي چيره شد چشم خفاش از فروغش خيره شد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
فجر رحمت، فجر دولت، فجر نور فجر آزادي زبند ظلم و زور مهر، در آغوش ملت، جا گرفت انقلاب او همه دنيا گرفت دهه شكوهمند فجر مبارك باد
فجر رحمت، فجر دولت، فجر نور فجر آزادي زبند ظلم و زور مهر، در آغوش ملت، جا گرفت انقلاب او همه دنيا گرفت دهه شكوهمند فجر مبارك باد
گريخت ظالم و برچيده شد بساط ستم نهال حق و عدالت به بار مي‏آيد بيا که گر رود اهريمن از وطن بيرون فرشته از طرف کردگار مي‏آيد خوش آمدي به وطن مقدمت گرامي‏باد صداي هلهله از هر گذار مي‏آيد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
نشان زتير ظفر آفرين بهمن داشت شبي که بارقه صبح را به گردن داشت نديده بود کسي اين قدر که ما ديديم شکوه فصل بهاران که باغ بهمن داشت دهه شكوهمند فجر مبارك باد
فجر برچيدن بساط زور و زر شام استبداد آوردن به سر انقلابي پر زشيران بيشه‏اش نعره الله اکبر ريشه‏اش سوره «والفجر» گر خواني عميق راز اين ده شب از او يابي دقيق دهه شكوهمند فجر مبارك باد
شب رفت و سرود فجر، آهنگين است از خون شهيد، فجر ما رنگين است اين ملت قهرمان و آگاه و رشيد ثابت قدم است و قاطع و سنگين است دهه شكوهمند فجر مبارك باد
جان‌هاي جهانيان به لب آمده است جان در پي حق، داوطلب آمده است جمهوري اسلامي ما در اين قرن فجري است که در ظلمت شب آمده است دهه شكوهمند فجر مبارك باد
انقلابي چون سحر ظلمت شکن تا به عمق کلبه‏ها پرتوفکن فجر نورافشاني قرآن و دين فجر قدرت‏يابي مستضعفين دهه شكوهمند فجر مبارك باد
بيا بيا که شميم بهار مي‏آيد دل رميده ما را قرار مي‏آيد سر از افق بدر آورد صبح آزادي سرود فتح و ظفر زين ديار مي‏آيد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
انقلابي چون شفق سرشارِ خون گوهر آزادگي را آزمون فجر عزت، فجر رشد کارها فجر ديگرگوني معيارها دهه شكوهمند فجر مبارك باد
شب طي شد و روز روشن از راه رسيد خورشيد اميد شرق، از غرب دميد عيساي زمان، راز زمين، «روح خدا» در کالبد مرده، دمي تازه دميد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
انقلابي پيشرو مانند برق در شکوهش عقل عالم مانده غرق فجر جمهوري اسلامي کزان صدهزاران روزِ روشن شد عيان دهه شكوهمند فجر مبارك باد
اين دهه فجر است گويي نوبهار وين همه مهراست از او يادگار غصه ها رفتند و افسانه شدند ناله ها فرياد مستانه شدند دردهه فجرامتش پيروزشد ماه بهمن ماه جان افروزشد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
رسيد موسم بهمن بهار باز آمد جلال محفل ما، يار دل نواز آمد به پاست خيمه آلاله هاي صحرايي «و ان يکاد» بخوان موسم نياز آمد زمان، زمان طلوع است و فجر بيداري کنون که جلوه خورشيد برفراز آمد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
مژده اي منتظران ماه ظفر باز آمد ماه بهمن به دو صد شوکت و فر باز آمد دور رنج و تعب حق طلبان شد سپري روز فخر و شرف اهل نظر باز آمد شد فروزان به جهان کوکب اقبال وطن صبح پيروزي ما بار دگر باز آمد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
بيا که شد سپري دوره تباهي ها زمان سروري و اقتدار مي آيد گريخت ظالم و برچيده شد بساط ستم نهال حق و عدالت به بار مي آيد بيا که گر رود اهريمن از وطن بيرون فرشته از طرف کردگار مي آيد خوش آمدي به وطن مقدمت گرامي باد صداي هلهله از هر گذار مي آيد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
ياد آن روزي که بهمن گل به بار آورده بود و آن زمستاني که با خود نوبهار آورده بود ياد باد آن دل تپيدن هاي مشتاقان يار و آن عجب نقشي که آن زيبا نگار آورده بود منکران گفتند با يک گل نمي گردد بهار ليک ما ديديم، يک گل صد بهار آورده بود در نگاهش جلوه گل بود و با غوغاي عشق در چن هر گوشه اي را صد هزار آورده بود دهه شكوهمند فجر مبارك باد
از اوج بروج حق سردار قيام آمد بر شوق سماع جان، انوار امام آمد طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد شمشير اناالحق چون بيرون ز نيام آمد دهه شكوهمند فجر مبارك باد
از نهضت قاطعانه روح الله شد دست ستمگران ز ايران کوتاه با دست تهي و اين همه پيروزي لا حول و لا قوت الا بالله دهه شكوهمند فجر مبارك باد
آن که بودي يگانه دوران در تمام جهان خميني بود آن که مي زد شجاعتش فرياد بر سر دشمنان خميني بود مانده در قلب ما همي يادش تا ابد جاودان خميني بود دهه شكوهمند فجر مبارك باد
جمهوري اسلامي ما جاويد است دشمن ز حيات خويش نوميد است آن روز که عالم ز ستمگري خالي است ما را و همه ستم کشان را عيد است دهه شكوهمند فجر مبارك باد
آن که بر ظلم شب شدي پيروز در زمين و زمان خميني بود سال ها رنج و غربت و سختي مي کشيدي به جان خميني بود آن که هم افتخار و عزت داد بر همه شيعيان خميني بود دهه شكوهمند فجر مبارك باد
فجرآزادي! خوش آمدي که آمدنت، شرنگ مرگ به کام شاهان ريخت،سلطه را به قبرستان سلطنت‏سپرد، کنگره‏هاي قصر استکبار را فروريخت. دهه فجرمبارک
دهه فجر، خوش آمدي که با آمدنت، سوز و سرما از شهرو ديارمان‏گريخت، برفهاي بهمن با حرارت ايمان و اخلاص، آب حيات شد. دهه فجرمبارک
دهه فجر، خوش آمدي که با مقدمت، عطرآزادي به جاي بوي باروت در فضاي‏ميهن اسلامي‏مان پيچيد. قفس‏ها شکسته شد و نفس‏ها از زندان سينه‏هارهايي يافت. دهه فجرمبارک
سلام برتو اي مطلع فجر! اي سپيده سحر، اي انفجار نور، خوش‏آمدي. دهه فجرمبارک
قلب‏ها، کهکشاني از عشق خميني مي‏شود و جامي لبريز از شراب طهور پيروزي. دهه فجرمبارک
برخيز که فجر انقلاب است امروز بيگانه صفت، خانه خراب است امروز هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد از لطف خدا نقش بر آب است امروز دهه فجرمبارک
فجر است و سپيده حلقه بر در زده است روز آمده، تاج لاله بر سر زده است با آمدن امام در کشور ما خورشيد حقيقت زافق سر زده است دهه فجرمبارک
از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران انديشه باور شد، در امتداد باران بر صخره‏هاي همّت جوشيده خون غيرت بانگ سرود و وحدت آيد زچشمه ساران و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد بر پهندشت باور، خالي است جاي ياران دهه فجرمبارک
همه براي امام بودند و امام براي همه و امت همراه امام براي خدا. دهه فجرمبارک
آمدي فجرآزادي! که با آمدن تو، امام آمد، امامي که بر سربيدادگران، خروش کليم داشت و برجان امت، دم مسيح. کلامش بوي وحي‏داشت و طعم شيرين آواي انبيا. دهه فجرمبارک