Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
روز کتاب و کتابخواني
بهترين دوست من كسي است كه كتابهايي را به من هديه كند كه تا به حال نخوانده باشم.لينكلن
کيفيت زندگي شما را دو چيز تعيين مي کند : کتابهايي که مي خوانيد و انسانهايي که ملاقات مي کنيد. مك لوهان
اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمي شود و اگر كتاب نباشد روح بشر پرورش نمي يابد.پلوتارك
کتاب، تنها رفيقي است که تو را با آنچه که هستي و در هر زمان مي پذيرد.
گوهر علم در گران بهاترين صدف تاريخ، يعني کتاب جاي گرفته است.
کتاب، سکوي تعالي ادراک آدمي است.
کتاب، معلمي دلسوز است که در فضاي انديشه ها بال مي گشايد.
کتاب، غذاي روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، يار مهرباني ست که در همه احوال، دستگير و همدم دلتنگي هاست؛ ياري که اگر تو بخواهي، هيچ گاه رهايت نمي کند.
کتاب، هوايي است که نفس کشيدن را فراهم مي کند.
کتاب، رسولي ست که زندگي را در دستانت به تماشا مي گذارد تا لحظه هاي تنهايي ات را با خويش خلوت کني و دل به معبود بسپاري.
کتاب، تنها دوست تنهايي ست؛ لحظه هايي که دوست داري از خويشتن تهي شوي و از خداوند لبريز، لحظه هايي که مي خواهي از خويشتن بيرون بزني و تا اوج پر بکشي و با ابرها، بر بي کران هاي تشنه روح، بباري.
کتاب، پرنده اي ست که روح را به ابديت پيوند مي زند و خورشيد را به آسمان تنهايي مان مي کشاند تا در اين خلوت، گرم زندگي و هيجان بمانيم.
کسي که کتابي دست بگيرد، درياي پاکي را روبه روي چشمان فهيم خود به تماشا گذاشته است.
انس باکتاب، چيزبسياربا ارزشي است و من خواهش مي کنم که همه و همه باکتاب انس پيدا کنند. مقام معظم رهبري
انيس گنج تنهايي کتاب است فروغ صبح دانايي کتاب است
اگر يکي از مشتاقان کتاب هستيد، بزرگ ترين خوش بختي جهان را داريد. ژول کارداتي
كتاب بايد تبري براي درهم شكستن درياي منجمد وجودمان باشد.فرانتس كافكا
هنگامي كه شخص فقط مطالعه كند و سپس درباره آنچه مطالعه كرده به تفكر نپردازد، مطالعه اش عمق نمي يابد و بخش اعظم آن از دست مي رود.آرتور شوپنهاور
كتابهاي بد، سم روح اند و ذهن را نابود مي كنند.آرتور شوپنهاور
اتاق بدون كتاب همچون بدن بدون روح است.سيسرو
خوشبخت كسي است كه به يكي از اين دو چيز دسترسي دارد، يا كتاب هاي خوب و يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.ويكتور هوگو
كتاب، جام جهان نما است.ويكتور هوگو
كتاب، سفينه اي است كه اقيانوس بيكران زمان را درمي نوردد.فرانسيس بيكن
كتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگي است كه غم و اندوه را به سرور و شادماني تبديل مي كند؛ رنج و غم را از آينه ي خاطر زدوده و گنجينه ي ذهن را پر از گوهرهاي گرانبها مي كند.ساموئل اسمايلز
خواندن كتابهاي خوب، [ در حكم ] مكالمه با انسانهاي شرافتمند گذشته است.دكارت
كتاب خوب در حكم دوست خوب است.روسن پير
ستون تمدن، كتاب و مطبوعات است.پلو تارك
راستگوترين، بي توقع ترين، مفيدترين و هميشگي ترين رفيق براي هر كسي كتاب است.مارك تواين
من هيچ غمي نداشته ام كه خواندن يك صفحه كتاب آن را از بين نبرده باشد.منتسكيو
كتابهاي مفيد، آنهايي هستند كه خواننده را تشويق به تكميل آن كنند.فرانسوا ولتر
برگهاي كتاب به منزله بالهايي هستند كه روح ما را به جهان روشنايي پرواز مي دهند.فرانسوا ولتر
مطالعه كتاب يعني تبديل ساعت هاي ملالت بار به ساعت هاي لذت بخش.شارل دو مونتسكيو
ما نه تنها بايد كتابهاي خوب خود را دوست بداريم، بلكه بايد سعي كنيم وجود خودمان نيز به منزله كتاب خوبي باشد كه ديگران از آن سرمشق بگيرند.فنلون
به جاي آنكه چندين كتاب بخواني، كتابهاي خوب را چندين بار بخوان.سنكا
در دنيا لذتي كه با لذت مطالعه برابري كند، وجود ندارد.لئو نيكولايويچ تولستوي
برخي كتب را بايد چشيد، برخي ديگر را بايد بلعيد و تعداد محدودي را هم بايد جويد و هضم كرد.فرانسيس بيكن
هر چه بيشتر كتاب بخوانيد، بيشتر از زندگي حقيقي برخوردار خواهيد شد.فرانسوا ولتر
بهترين كتاب آن است كه انسان را به انديشه وادارد، وگرنه به درد پاره كردن هم نمي خورد.الفبس
كتاب، ركن بزرگ نيك بختي انسان است.فردريك كبير
يك كتاب خوب، خون حيات بخش و ارزشمند روح هنرمند است.ميلتون
كتاب راستين همان است كه پا به تنهايي ما مي گذارد.كريستين بوبن
چشم داشتي كه بايد از يك كتاب داشت، اين است كه شفاف باشد و نور را بازتاباند.كريستين بوبن
كتاب خريدن، بايد يكي از مخارج اصلي خانواده محسوب بشود. مقام معظم رهبري
کتاب يک غذاست؛ يک غذاى روح است؛ يک نوشيدنى روح است و چنانچه مقوّى باشد، روح را تقويت مى‌کند. مقام معظم رهبري
شرط مطالعه كتاب خوب، نخواندن كتاب بد است؛ زيرا زندگي كوتاه است و فرصت و توان محدود.آرتور شوپنهاور
مطالعه، يگانه راهي است براي آشنايي و گفتگو با بزرگان روزگار كه قرن ها پيش در دنيا به سر برده و اكنون در زير خاك منزل دارند.دكارت
مطالعه، انديشيدن با ذهن ديگري است.آرتور شوپنهاور
کتابي که مي خواني، نبايد به جاي تو فکر کند، بلکه بايد تو را به انديشيدن وادارد. جيمز مک واش
هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند. ساموئل اسمايلز
هيچ گاه کتابي را تنها به اين دليل که شروعش کرده اي، به پايان مبر. جان ويتراسپون
تو در يک شب اين کتاب را مي خواني و من موي خود را براي نوشتن آن سپيد کرده ام. سوئه
اگر کتابي ارزش خواندن را داشته باشد، پس ارزش خريدن هم دارد. دوژن راسکن
کتاب، بزرگ ترين اختراع بشر است. ويليام شکسپير
دانش خود را بنويس و آن را در ميان برادرانت منتشر ساز. امام صادق عليه السلام
کتاب، بوستان دانشمندان است. امام علي عليه السلام
کتاب هايتان را خوب نگه داريد که در آينده به آنها نياز خواهيد داشت. امام صادق عليه السلام
کتاب، بهترين گوينده و سخن ران است. امام علي عليه السلام
کسي که به کتاب ها تسلي و آرامش يابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد. امام علي عليه السلام